کاشی کاری مقبره شهدا

کاشی کاری مقبره شهدا

کاشی کاری آیات قرآنی و متون مذهبی

کاشی کاری آیات قرآنی و متون مذهبی

کاشی کاری گلدسته

کاشی کاری گلدسته

کاشی کاری آیات قرآنی و متون مذهبی

کاشی کاری آیات قرآنی و متون مذهبی

کاشی کاری محراب مساجد

کاشی کاری محراب مساجد

Prev Next

ساخت و آموزش کاشی های سنتی و اجرای پروژه های کاشی کاری

کاشی هفت رنگ

اصطلاح هفت رنگ جدید نیست و کاربرد آن به قرن ها پیش بر می گردد. ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن علی بن ابی طاهر، مورخ دربار ایلخانان و یکی از نوادگان خانواده مشهور سفالگر اهل کاشان به نام ابو طاهر، اصطلاح هفت رنگ را به فن رنگ آمیزی با مینا بر روی لعاب می گویند که امروزه این اصطلاح بیانگر همان فن است.
کاربرد عدد هفت به خاطر محدودیت رنگ های استفاده شده در آنهاست نه در تعداد.عدد هفت یک اصطلاح است و موردی که در این کار اهمیت دارد ترکیب درست و مناسب رنگ هاست. عدد هفت یک نماد است. باید به این موضوع توجه داشت که ما سه رنگ اصلی داریم و در نقاشی منظور از رنگ های اصلی زرد,آبی و قرمز است که از ترکیب این سه رنگ سایر رنگ ها بدست می آید. عدد هفت, عدد تکامل است و ریشه در عرفان دارد.

کاشی هفت رنگ
هفت رنگی که در کاشی هفت رنگ کاربرد دارد هفت رنگ اصلی است که در طبیعت یافت می شود و امکان ساخت آنها با سنگ های معدنی و اکسید فلزات وجود دارد در صورتیکه که سایر رنگ ها از ترکیب این هفت رنگ بدست می آید.
هفت رنگ اصلی کاشی هفت رنگ عبارتند از: سفید, سیاه, زرد, صورتی, سبز, فیروزه ای, آبی لاجوردی است.

بالا