یکی از شاخصه های مهم هنر کاشی کاری سنتی, کاشی کاری هفت رنگ شیراز است. تفاوت کاشی هفت رنگ شیراز با سایر کاشی های هفت رنگ در کیفیت و ترکیبات خاص لعاب می باشد. در کاشی هفت رنگ شیراز بیشتر از رنگ های روشن و شاد نظیر پسته ای, صورتی, زرد وسفید استفاده می شود که در این بین رنگ صورتی نقش چشمگیرتری را دارد.

مسجد نصیرالملک

اوج این هنر کاشی کاری را می توان در مسجد نصیرالملک مشاهده کرد که یکی از بهترین نمونه های این سبک هنری است. همانطور که اصفهان را بدلیل رنگ های زیبای آبی و فیروزه ای مساجد به شهر آبی معروف شده است پس شایسته است که شهر شیراز را به دلیل رنگ های دل انگیز و آرامش بخش مساجد وکیل و نصیرالملک لقب شهر صورتی را به این شهر داد.

تابلوی گل و مرغ
از ویژگی های بارز کاشی سنتی شیراز استفاده زیاد از نقش گل و مرغ است که تخصص نگارگران شیراز در این طرح است.

بالا